Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku

Zakład nasz zatrudnia 42 wykwalifikowanych pracowników posiadających właściwą wiedzę techniczną, fachowość, doświadczenie i niezbędne uprawnienia. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone w niezbędne maszyny, pojazdy i urządzenia do utrzymania całej infrastruktury wodno–kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Więcbork. Posiadamy nowoczesną mechaniczno–biologiczną oczyszczalnię ścieków o zdolności oczyszczenia 2000 m3 ścieków na dobę zlokalizowaną w miejscowości Runowo Młyn. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką naszej działalności.

WODOCIĄGI

OCZYSZCZALNIA

KOTŁOWNIA

CMENTARZ

PSZOK

Zasoby komunalne

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

Oceny jakości wody. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Więcborku.