Pliki do pobrania

Cenniki:

Cmentarz


smsAlert:

Zgoda na otrzymywanie komunikatów sms i faktur


HARMONOGRAM:

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2020

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2019

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2018

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2018 ulotka

harmonogram odbioru odpadów Sośno 2018

harmonogram odbioru odpadów Sośno 2018 ulotka


WNIOSKI:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Wniosek o przyłączenie wody

Wniosek o przyłączenie kanalizacji

Wniosek o wystawienie faktury VAT

Wniosek o wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane


BADANIA WODY:

Ocena jakości wody – Witunia – 23.09.2020

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. – 28.08.2020

Ocena jakości wody – Więcbork – 19.08.2020

Ocena jakości wody – Więcbork – 04.05.2020

Ocena jakości wody – Witunia – 01.08.2020

Ocena jakości wody – Sypniewo – 25.06.2020

Ocena jakości wody – Sypniewo – 09.04.2020

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. 04.03.2020

Ocena jakości wody – Pęperzyn 22.05.2020

Ocena jakości wody – Pęperzyn 09.12.2019

Ocena jakości wody – Pęperzyn 14.11.2019

Ocena jakości wody – Sypniewo 11.12.2019

Ocena jakości wody – Witunia – 15.04.2020

Ocena jakości wody – Witunia 11.12.2019

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. 17.03.2020


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Schemat organizacyjny


Punkt selektywnej zbiórki odpadów:

Godziny otwarcia

Odpady przyjmowane na PSZOK-u

Ulotka

Zbiórka selektywna (Wykaz szczegółowy)


Cennik:

Odbiór odpadów komunalnych 2020

Wywóz odpadów stałych

Wywóz nieczystości płynnych

Usługi cmentarne