Pliki do pobrania

smsAlert:

Zgoda na otrzymywanie komunikatów sms i faktur


HARMONOGRAM:

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2022 

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2021 

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2020

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2019

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2018

harmonogram odbioru odpadów Więcbork 2018 ulotka

harmonogram odbioru odpadów Sośno 2018

harmonogram odbioru odpadów Sośno 2018 ulotka


WNIOSKI:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Wniosek o przyłączenie wody

Wniosek o przyłączenie kanalizacji

Wniosek o wystawienie faktury VAT

Wniosek o wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane


BADANIA WODY:

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. – 28.12.2021

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. – 10.09.2021

Ocena jakości wody – Więcbork – 25.08.2021

Ocena obszarowa jakości wody – Więcbork – I połowa 2021

Ocena jakości wody – Sypniewo – 24.06.2021

Ocena jakości wody – Witunia – 23.06.2021

Ocena jakości wody – Więcbork – 01.06.2021

Ocena jakości wody – Pęperzyn – 01.06.2021

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. – 12.04.2021

Ocena jakości wody – Sypniewo – 23.03.2021

Ocena jakości wody – Więcbork – 22.03.2021

Ocena jakości wody Więcbork – 31.12.2020

Ocena jakości wody – Więcbork – 31.12.2020

Ocena jakości wody Sypniewo – 06.11.2020

Ocena jakości wody – Witunia – 23.09.2020

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. – 28.08.2020

Ocena jakości wody – Więcbork – 19.08.2020

Ocena jakości wody – Więcbork – 04.05.2020

Ocena jakości wody – Witunia – 01.08.2020

Ocena jakości wody – Sypniewo – 25.06.2020

Ocena jakości wody – Sypniewo – 09.04.2020

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. 04.03.2020

Ocena jakości wody – Pęperzyn 22.05.2020

Ocena jakości wody – Witunia – 15.04.2020

Ocena jakości wody – Runowo Kraj. 17.03.2020


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Schemat organizacyjny


Punkt selektywnej zbiórki odpadów:

Godziny otwarcia

Odpady przyjmowane na PSZOK-u

Ulotka

Zbiórka selektywna (Wykaz szczegółowy)


Cennik:

Odbiór odpadów komunalnych 2020

Wywóz odpadów stałych

Wywóz nieczystości płynnych