Przetargi


Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów:


Załącznik 30.06.2023:

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy

Załącznik nr 2 – Umowa – wzór

Zajęcie 1 – Scania P94

Zdjęcie 2 – VOLVO FL 615

Zdjęcie 3 – Beczka


Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork” w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork oraz zakup stacji zlewnej i beczki ascenizacyjnej w systemie hakowym.

Załączniki: 15.05.2023

Informacja z otwarcia oferty

Załączniki: 28.04.2023

Modyfikacja treści SWZ nr 1Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIAModyfikacja treści SWZ nr 1-1SWZ załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówieniaSWZ załącznik 2 – Wzór Formularza OfertowegoSWZ załącznik 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego braku przesł…SWZ załącznik 4 – Wzór oświadczenia potwierdzające spełnieni…SWZ załącznik 5 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do od…SWZ załącznik 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubie…SWZ załącznik 7 – Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwaran…SWZ załącznik 8 – Projekt umowySWZ załącznik 9 – dokumentacja technicznaSWZ załącznik 10 – specyfikacje techniczneSWZ załącznik 11 – przedmiary robótSWZ załącznik 12 – Wzór wykazu robót budowlanychSWZ załącznik 13 – Wzór wykazu osóbSWZ załącznik 14 – Oświdzczenie o aktualności informacjiSWZ załączniki 2, 3, 4, 5, 6 – wersja edytowalna


Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego – samochodu asenizacyjnego

Załączniki 9.05.2022:

Pytania i odpowiedzi dot. 1-04-2022

Pytania i odpowiedzi 2 dot. 1-04-2022

Załącznik nr 1 do SWZ-poprawiony

Załącznik nr 2 do SWZ-zmiana

Załączniki 29.04.2022:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ-1-04-2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów:


Załącznik 21.04.2022:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki 7.04.2022:

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy

Załącznik nr 2 – umowa

Zdjęcie – VOLVO FM

Zdjęcie – SCANIA P94D

Zdjęcie – ŁADOWARKA L 601B


 

 ARCHIWUM:Dostawa używanego samochodu ciężarowego- wywrotki z żurawiem HDS:


Wybór najkorzystniejszej oferty:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf

Załącznik 15.07.2021:

Informacje z otwarcia ofert

Załączniki 7.07.2021:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarki na podwoziu 3-osiowym:


Wybór najkorzystniejszej oferty:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf

Załącznik 5.07.2021:

Informacje z otwarcia ofert

Załączniki 28.06.2021:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Zmiana terminów.pdf

Odpowiedzi na pytania.pdf

Załącznik 23.06.2021:

SWZ.pdf

Załącznik 1 do SWZ.pdf

Załącznik 2 do SWZ.pdf

Załącznik 3 do SWZ.pdf

Załącznik 4 do SWZ.pdf

Załącznik 5 do SWZ.pdf

Załącznik 6 do SWZ.pdf

Załącznik 7 do SWZ.pdf

Załącznik 8 do SWZ.pdfDostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych:


Załącznik 18.03.2020:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik 10.03.2020:

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik 04.03.2020:

Informacja o zmianie treści SIWZ

Odpowiedź na zapytanie -zestaw pytań nr 1 z dnia 4.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik 03.03.2020:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik 02.03.2020:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowyRada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Uchwałą nr 2/2020 z dnia 17.02.2020r., ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na  Członka Zarządu Spółki – Prezes Zarządu:


Załącznik 25.05.2020:

Ogłoszenie o wyborze

Załącznik 04.05.2020:

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGK Więcbork _ ZMIANA (dokument PDF)

Załącznik 17.02.2020:

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego (dokument PDF)

Załączniki do ogłoszenia (dokumenty PDF w archiwum ZIP)Przetarg na renowację studni głębinowej Nr 2 ujęcia wody w miejscowości Sypniewo , gm. Więcbork:


Załącznik 13.04.2018:

Ogłoszenie przetarg na modernizację Studni nr 2 z dnia 13.04.2018-rPrzetarg na przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z montażem na obiekcie SUW w Sypniewie. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:


Załącznik 02.02.2018:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.02.2018-r

Załącznik 11.01.2018:

Informacja o wyborze oferty z dnia 11.01.2018-r

Załącznik 21.12.2017:

Informacja z otwarcia ofert 21.12.2017-r

Załącznik 13.12.2017:

Odpowiedź na zapytanie

Załącznik 06.12.2017:

Ogłoszenie-o-zamówieniu

SIWZ-SUW-Sypniewo

Proj.-Budowlano-wykonawczy

Przedmiar-robót

STWiOR-Architektura-i-konstrukcja

STWiOR-branża-sanitarna

STWiOR-Instal.-elektr.-i-automatykiPrzetarg na przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z montażem na obiekcie SUW w Sypniewie:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.12.2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowiania 29.11.2017

Informacje z otwarcia ofert ZGK 28.11.2017

Odpowiedź na zapytanie Zestaw pytań nr-4 24.11.2017

Odpowiedź na zapytanie Zestaw pytań nr-3 22.11.2017

Odpowiedź na zapytanie Zestaw pytań nr-2 21.11.2017

Odpowiedź na zapytanie 20.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Proj.-Budowlano-wykonawczy

Przedmiar-robót

STWiOR-Architektura-i-konstrukcja

STWiOR-branża-sanitarna

STWiOR-Instal.-elektr.-i-automatyki

Ogłoszenie-o-zamówieniu

SIWZ-SUW-Sypniewo