Przetargi

Dostawa używanego samochodu ciężarowego- wywrotki z żurawiem HDS

Wybór najkorzystniejszej oferty

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf

Załącznik 15.07.2021

Informacje z otwarcia ofert

Załączniki 7.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarki na podwoziu 3-osiowym

Wybór najkorzystniejszej oferty

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf

Załącznik 5.07.2021

Informacje z otwarcia ofert

Załączniki 28.06.2021

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Zmiana terminów.pdf

Odpowiedzi na pytania.pdf

Załącznik 23.06.2021

SWZ.pdf

Załącznik 1 do SWZ.pdf

Załącznik 2 do SWZ.pdf

Załącznik 3 do SWZ.pdf

Załącznik 4 do SWZ.pdf

Załącznik 5 do SWZ.pdf

Załącznik 6 do SWZ.pdf

Załącznik 7 do SWZ.pdf

Załącznik 8 do SWZ.pdf


Dostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych.

Załącznik 18.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik 10.03.2020

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik 04.03.2020

Informacja o zmianie treści SIWZ

Odpowiedź na zapytanie -zestaw pytań nr 1 z dnia 4.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik 03.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik 02.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy


Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Uchwałą nr 2/2020 z dnia 17.02.2020r., ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na  Członka Zarządu Spółki – Prezes Zarządu

Załącznik 25.05.2020

Ogłoszenie o wyborze

Załącznik 04.05.2020

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGK Więcbork _ ZMIANA (dokument PDF)

Załącznik 17.02.2020

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego (dokument PDF)

Załączniki do ogłoszenia (dokumenty PDF w archiwum ZIP)


Przetarg na renowację studni głębinowej Nr 2 ujęcia wody w miejscowości Sypniewo , gm. Więcbork:

Załącznik 13.04.2018

Ogłoszenie przetarg na modernizację Studni nr 2 z dnia 13.04.2018-r


Przetarg na przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z montażem na obiekcie SUW w Sypniewie. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Załącznik 02.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.02.2018-r

Załącznik 11.01.2018

Informacja o wyborze oferty z dnia 11.01.2018-r

Załącznik 21.12.2017

Informacja z otwarcia ofert 21.12.2017-r

Załącznik 13.12.2017

Odpowiedź na zapytanie

Załącznik 06.12.2017

Ogłoszenie-o-zamówieniu

SIWZ-SUW-Sypniewo

Proj.-Budowlano-wykonawczy

Przedmiar-robót

STWiOR-Architektura-i-konstrukcja

STWiOR-branża-sanitarna

STWiOR-Instal.-elektr.-i-automatyki


Przetarg na przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z montażem na obiekcie SUW w Sypniewie:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.12.2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowiania 29.11.2017

Informacje z otwarcia ofert ZGK 28.11.2017

Odpowiedź na zapytanie Zestaw pytań nr-4 24.11.2017

Odpowiedź na zapytanie Zestaw pytań nr-3 22.11.2017

Odpowiedź na zapytanie Zestaw pytań nr-2 21.11.2017

Odpowiedź na zapytanie 20.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Proj.-Budowlano-wykonawczy

Przedmiar-robót

STWiOR-Architektura-i-konstrukcja

STWiOR-branża-sanitarna

STWiOR-Instal.-elektr.-i-automatyki

Ogłoszenie-o-zamówieniu

SIWZ-SUW-Sypniewo