Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku

Nasz zakład zatrudnia 50 wykwalifikowanych pracowników posiadających właściwą wiedzę techniczną, fachowość, doświadczenie i niezbędne uprawnienia. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone w niezbędne maszyny, pojazdy i urządzenia do utrzymania całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Więcbork. Posiadamy nowoczesną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o zdolności oczyszczenia 2000 m³ ścieków na dobę zlokalizowaną w miejscowości Runowo Młyn. Posiadamy na terenie miasta i gminy Więcbork pięć ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania tj. w Więcborku, Sypniewie, Runowie Krajeńskim, Wituni oraz w Pęperzynie. Produkują one 1.500 m³ wody na dobę. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką naszej działalności.

WODOCIĄGI

OCZYSZCZALNIA

KOTŁOWNIA

CMENTARZ

PSZOK

Zasoby komunalne

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

Oceny jakości wody. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Więcborku.