Kotłownia

Posiadamy kotłownię osiedlową o mocy 2,44 MW. Zmodernizowana w roku 2003. Opalana biomasą i średnim olejem opałowym. W wyniku modernizacji zmniejszono diametralnie emisję szkodliwych substancji do atmosfery a wytwarzana energia jest energią odnawialną. Służy ona już 15 lat mieszkańcom Więcborka , który jest położony w pobliżu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.