Zasoby komunalne

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Więcborka NR 005.119.2011 z dnia 30.11.2011 roku od 01.01.2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Więcborku zarządza mieniem komunalnym. Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Więcbork, wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych jak również będących w tzw. „ administracji zleconej”. Posiada wymagane prawem ubezpieczenie OC oraz zatrudnia osoby z licencją wydaną przez Ministra Budownictwa .

W skutek stopniowej prywatyzacji powstały wspólnoty mieszkaniowe działające w trybie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2015 poz. 1892). W skład zasobu mieszkaniowego gminy Więcbork wchodzą lokale i budynki stanowiące własność gminy Więcbork oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina Więcbork posiada udziały.