O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniu 11 czerwca 1996 roku i jest jednoosobową spółką skarbu gminy Więcbork. Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników Spółki w osobie Burmistrza Więcborka. Nadzór sprawuje trzy osobowa Rada Nadzorcza. Zarządzaniem zajmuje się jednoosobowy Zarząd.

Przedmiotem działalności spółki ZGK w Więcborku jest:

 • produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej,
 • oczyszczanie ścieków,
 • produkcja i dystrybucja ciepła i ciepłej wody użytkowej,
 • prowadzenie i utrzymywanie cmentarza komunalnego,
 • prowadzenie i utrzymywanie PSZOK /Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • wywozy nieczystości ciekłych,
 • usługi wodno-kanalizacyjne, warsztatowe, transportowe,
 • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i zasobami gminnymi.

Zakład nasz zatrudnia 50 wykwalifikowanych pracowników posiadających właściwą wiedzę techniczną, fachowość, doświadczenie i niezbędne uprawnienia. Posiadamy również odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone w niezbędne maszyny, pojazdy i urządzenia do utrzymania całej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Więcbork.

W 2003 roku zakład nasz zmodernizował kotłownię osiedlową która opalana jest biomasą, przez co zmniejszono diametralnie emisję szkodliwych substancji do atmosfery a energia wytwarzana jest energią odnawialną.

Posiadamy nowoczesną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków zmodernizowaną w roku 2004 o zdolności oczyszczenia 2000 m3 ścieków na dobę zlokalizowaną w miejscowości Runowo Młyn.

W 2011 roku zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Więcborku która pozwala teraz zaopatrywać mieszkańców w wodę o bardzo dobrej jakości.

Obecnie Zarząd spółki rozpoczął przygotowania do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sypniewie celem poprawy jej jakości na terenie miejscowości przez nią zaopatrywanych. Kolejnym działaniem inwestycyjnym jest budowa wodociągów na terenie gminy aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostawę wody. W latach 2016-2017 planujemy wybudować brakujące sieci wodociągowe w miejscowościach Witunia, Więcbork, Runowo i Śmiłowo. Od 01.01.2012 na podstawie Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.119.2011 z dnia 30.12.2011 r. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o w Więcborku prowadzi działalność w zakresie zarządzania mieniem gminnym; których Gmina Więcbork jest w 100 % właścicielem, jak i we wspólnotach, zarówno w mieście jak
i na wsi. Do tego czasu administrowanie nieruchomościami sprawowane było przez Administrację Zasobów Komunalnych. Obecnie Spółka prowadzi głównie działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Więcbork, wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych jak również będących w tzw. „administracji zleconej” dotyczącej powierzonego lub wynajętego mienia np. PKP posiadając wymagane prawem ubezpieczenie OC. Zarządzane zasoby przedstawiają się następująco:

 • Budynki gminne – 19 szt. w których znajduje się 67 lokali,
 • Budynki wspólnot – 72 szt. z 616 lokalami,
 • Lokale mienia powierzonego – 4 szt. z 8 lokalami,
 • Łącznie zarządzamy 95 budynkami w których znajduje się 691 lokali, w tym 56 lokali użytkowych o łącznej całkowitej powierzchni 32.156 m².

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku przez cały okres swojej działalności wypracowuje poprawny wynik finansowo-ekonomiczny co pozwala systematycznie firmie się rozwijać. Jesteśmy zakładem, który został powołany aby służyć społeczeństwu naszej gminy i taką rolę staramy się spełniać z całą odpowiedzialnością i zaangażowaniem utrzymując nasze służby w gotowości przez 24 godziny na dobę.

Usługi ZGK Więcbork

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • budowa sieci wodociągowych,
 • montaż instalacji wod-kan,
 • usługi koparko-ładowarką,
 • opieka nad grobami,
 • usługi cmentarne,
 • usługi transportowe pojazdem do 3,5 t,
 • przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa pojazdów mechanicznych.
Władze spółki

 • Zgromadzenie Wspólników – Gmina Więcbork
 • Rada Nadzorcza w składzie:
  • Przewodniczący – Mariusz Jagłowski
  • Sekretarz – Anna Teresa Dziekańska
  • Członek – Michał Kania
 • Zarząd – Prezes Zarządu, Dyrektor – Adam Kubiak