Wsparcie z UE

 


Zamówienia:


Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem na obiekcie SUW w Sypniewie:

Załącznik 14.07.2017

Informacja z dnia 6 lipca 2017 r.