Taryfy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku ul. Pocztowa 2, informuje iż od dnia 22 czerwca 2018 roku obowiązują taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie . Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.

Załącznik 19.06.2018

Aktualne taryfy opłat za wodę i ścieki