Taryfy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku ul. Pocztowa 2, informuje iż od dnia 15 lipca 2021 roku obowiązują taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie . Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.

Załącznik 25.06.2021