Wodociągi

Obecnie Zarząd spółki rozpoczął przygotowania do modernizacji stacji uzdatniania wody w Więcborku celem poprawy jej jakości na terenie miasta i gminy. Kolejnym działaniem inwestycyjnym jest budowa wodociągów na terenie gminy aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostawę wody. W latach 2008-2009 planujemy wybudować 35 km sieci wodociągowej. Jesteśmy zakładem, który został powołany aby służyć społeczeństwu naszej gminy i taka rolę staramy się spełniać z cała odpowiedzialnością i zaangażowaniem utrzymując nasze służby w gotowości przez 24 godziny na dobę.