Oczyszczalnia

Posiadamy nowoczesną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Zmodernizowana w roku 2004 o zdolności oczyszczenia 2000 m3 ścieków na dobę. Zlokalizowana w miejscowości Runowo Młyn. Oczyszczania ścieków spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29 grudnia 2015 r. RO.6341.8.2013 , wydanego przez Starostę Sępoleńskiego obowiązującego do dnia 31.12.2023 r.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach:

BZT5 25 mg O2 /l lub 70-90 min% redukcji
ChZTCr 125 mg O2 /l lub 70 min% redukcji
Zawiesiny ogólne35 mg /l lub 90 min% redukcji
Azot ogólny
min. 70-80 % redukcji w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.
Fosfor ogólny
min. 80 % redukcji w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Więcbork wynosi około 57,3 km.

Obecnie eksploatowanych jest 27 przepompowni sieciowych i 45 przydomowych.

 

Jesteśmy zakładem, który został powołany, aby służyć społeczeństwu naszej gminy. Taka rolę staramy się spełniać z cała odpowiedzialnością i zaangażowaniem utrzymując nasze służby w gotowości przez 24 godziny na dobę.