Przyłącza wodociągowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje mieszkańców gminy Więcbork o możliwości podłączenia swoich nieruchomości do nowowybudowanych sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy.
Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej dostępne są na stronie internetowej : www.zgkwiecbork.pl w zakładce pliki do pobrania lub w siedzibie ZGK przy ulicy Pocztowej 2 w Więcborku.
Koszt wykonania przyłącza ustalany jest indywidualnie.
Informujemy również o możliwości rozłożenia płatności za wykonane przyłącze na raty.
Przypominamy również o obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Zarząd ZGK Sp. z o.o. w Więcborku