Taryfa 2016

Taryfa 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje , że do dnia 01 stycznia 2016 roku stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowe na podstawie art. 24 ust. 9a, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. ,poz. 858 z późn. zm. ) będą wynosić w gminie Więcbork:

  • – cena za 1 m3 dostarczania wody: netto 3,33 zł , brutto 3,60 zł,
  • – miesięczna opłata abonamentowa ,dostawa wody : netto 4,17 zł , brutto 4,50 zł ,
  • – opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie podliczników: netto 2,32 zł , brutto 2,51 zł
  • – cena za 1 m3 odprowadzania ścieków : netto 6,58 zł , brutto 7,11 zł,
  • – miesięczna opłata abonamentowa za odbiór ścieków : netto 3,24 zł , brutto 3,50 zł,
  • – cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków dowożonych: netto 3,37 zł , brutto 3,64 zł,
  • – opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierzy o przepływie Q max powyżej 5 m3/h do 25 m3/h : netto 18,00 , brutto 19,44 zł.

Zarząd ZGK Sp. z o.o. w Więcborku