smsAlert

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku pragnie przypomnieć, iż dla Państwa wygody został uruchomiony system informatyczny polegający na informowaniu Państwa drogą SMS o wszelkich awariach lub planowanych przerwach w dostawie wody. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie zgody na odpowiednim formularzu. Gotowe deklaracje znajdziecie Państwo do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce Pliki do Pobrania. Druki dostępne są również w kasie w siedzibie firmy ul. Pocztowa 2. Wypełnione i podpisane deklaracje należy wysłać na adres siedziby lub złożyć osobiście.

 

 
deklaracja SmsAlert