Ogłoszenie o wyborze

Komunikat Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 9/2020 z dnia 25.05.2020r.

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Uchwałą nr 9/2020 z dnia 25.05.2020r.,

zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki – Prezes Zarządu.

Zgodnie z warunkami postępowania kwalifikacyjnego określonymi w ogłoszeniu przyjętego Uchwałą nr 2/2020 z dnia 17.02.2020r., rozpatrzono 3 nadesłane aplikacje.W wyniku przeprowadzonego postępowania w skład organu zarządzającego Spółką jednomyślnie został wybrany Pan Adam Kubiak.