Odczyty wodomierzy – ul. Kościuszki i Złotowska

W dniu 1.12.2020 w godzinach 9:00 – 17:00 nastąpi odczyt wodomierzy na ulicy Kościuszki i Złotowskiej. W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o odczyt i osobiste podanie inkasentowi stanów wodomierzy z zachowaniem DDM ( DYSTANS DEZYNFEKCJA MASECZKA ). W razie nieobecności bądź z innej przyczyny pod nr telefonu 887 888 175