Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGK Więcbork

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Uchwałą nr 3/2020 z dnia 04.05.2020r., dokonała zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami biorącymi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu – wszczęte Uchwałą nr 2/2020 z dnia 17.02.2020. Rozmowy zostaną przeprowadzone do końca maja 2020r.

Zmianie ulega treść pkt IV.9 [Tryb postępowania] Załącznika nr 2 do Uchwały nr 2/2020 Rady

Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z dnia 17.02.2020r.w sprawie wszczęcia

postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu ZGK sp. z o.o. w Więcborku. Ogłoszenie w załączeniu >TUTAJ<