Zaproszenie do składania zapytań ofertowych w sprawie ogłoszenia o zamówieniu – dostawy.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku zaprasza do składania zapytań ofertowych w sprawie ogłoszenia o zamówieniu – dostawy pt. ” Dostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych.

Szczegóły w zakładce Przetargi.