Wodociągi

Posiadamy na terenie miasta i gminy Więcbork pięć ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania  tj. w Więcborku, Sypniewie, Runowie Krajeńskim, Wituni, Pęperzynie oraz jedno rezerwowe w Jastrzębcu (obecnie wyłączone z eksploatacji). Wszystkie ujęcia produkują w ciągu doby ok. 1500 m3 wody. Dwa ujęcia wody zostały zmodernizowane. Jedno w Więcborku w 2011r., a drugie w Sypniewie w 2018r. Obie stacje uzdatniania wody pracują w systemie dwustopniowego pompowania, a cała technologia w układzie automatycznym z monitoringiem i wizualizacją. W roku 2019 planowana jest identyczna modernizacja stacji uzdatniania wody w Runowie Krajeńskim. Ponadto w stacji uzdatniania wody w Wituni wymieniono w 2018 r dwa odżelaziacze wraz ze złożem filtracyjnym, a w Pęperzynie zamierzamy wymienić złoża filtracyjne oraz przeprowadzić remont budynku stacji.

Na terenie miasta i gminy posiadamy:

215 km sieci wodociągowej rozdzielczej.

1.555 przyłączy wodociągowych do firm, instytucji i budynków mieszkalnych.

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powołanym w celu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komunalnych. Służymy społeczeństwu naszej gminy. Taką rolę staramy się spełniać z całą odpowiedzialnością i zaangażowaniem utrzymując nasze służby przez 24 godziny na dobę.