U W A G A

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Więcborku

Informuje mieszkańców Więcborka , ulic : Mickiewicza , Gen. Józefa Hallera , Rybacka ,

Strzelecka , że od stycznia 2023 r realizowana będzie wymiana istniejących wodomierzy na

wodomierze z nakładką radiową , która umożliwia zdalny odczyt stanu zużycia wody.

Wymiana urządzenia pomiarowego odbywa się na koszt firmy.

W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierza prosimy użytkowników lokali o :

  1. Przygotowanie miejsca wymiany poprzez swobodny dostęp
  2. Sprawdzenie czy zostały odnotowane i spisane przez wymieniającego pracownika ZGK odczyty stanu zużycia wody na zdemontowanych urządzeniach pomiarowych
  3. Czytelny podpis sporządzonego przez pracownika ZGK protokołu wymiany
  4. W razie nieobecności lub konieczności zmiany terminu przez Państwa prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 887-888-175  P. Agata Kriese bądź na adres

 e-mail: agata@zgkwiecbork.pl