Organizacja pogrzebów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz w celu ograniczenia ryzyka zachorowań Zarząd Cmentarza Komunalnego w Więcborku apeluje do wszystkich osób, którym w tym trudnym czasie przypada obowiązek organizacji pogrzebu osoby bliskiej, aby ograniczyć liczbę uczestników do maximum 50 osób z zachowaniem wszelkich środków ostrożności :

  • obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych
  • obowiązek utrzymania co najmniej 2 – metrowej odległości między sobą.

Podstawa Prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
zakazów, nakazów w związku z wystąpieniem epidemii.
http: dziennikustaw.gov.pl / DU792