Komunikatu Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody w Więcborku

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępolnie Kraj. z dnia 31.01.2019r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Więcborku.

Zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Dalkowo, Jastrzębie.

>Szczegóły tutaj<

>Ocena jakości wody<