Komunikat w sprawie przydatności wody.

KOMUNIKAT NR 2/2018

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

z dnia 13.11.2018r.

 

w sprawie warunkowej przydatności wody

do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Pęperzynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, że na podstawie badań jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Pęperzyn stwierdza się nadal podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

 

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

 

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

 

UWAGA:

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacji, chemioterapii) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

 

Zalecanie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska