Komunikat Nr 5

KOMUNIKAT NR 5/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 10.07.2018r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork

zaopatrującego w wodę ok. 1500 osób – mieszkańców miejscowości Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Górowatki, Zgniłka.

 

Na podstawie:

  • sprawozdań z badań wody nr S1344/2018, S1345/2018 z dnia 26.06.2018r., sporządzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w Tucholi
  • sprawozdań z badań wody nr HK 6010-147/18, L.HK 6010-148/18, L.HK 6010-149/18 z dnia 06.07.2018r., sporządzonych przez Odział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociągu Publicznego w Sypniewie, stwierdzono:

 

– prawidłową jakość wody pod względem parametrów mikrobiologicznych,

– ponadnormatywną wartość żelaza i manganu oraz niewłaściwą mętność.

 

W związku z powyższym:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem:  
–  mikrobiologicznym spełnia wymagania,

– pod względem chemicznym: żelazo, mangan, mętność – przewyższa wartości tych parametrów określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku ze zwiększonymi wartościami żelaza i manganu oraz prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody.