KOMUNIKAT NR 3/2018 z dnia 7 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 3/2018
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 07.04.2018r.
w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork zaopatrującego w wodę ok. 1500 osób – mieszkańców miejscowości Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Górowatki, Zgniłka.

Na podstawie:
1) sprawozdań z badań wody nr S589/2018, S590/2018 i S591/2018 z dnia 06.04.2018r.,
2) sprawozdań z badań wody nr S 592/2018, S593/2018, S594/2018 z dnia 07.04.2018r.,
sporządzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w Tucholi, pobranych do analizy w dniu 05.04.2018r. i 07.04.2018r. z Wodociągu Publicznego w Sypniewie, stwierdzono:

– prawidłową jakość wody pod względem parametrów mikrobiologicznych,
– ponadnormatywną wartość żelaza i manganu.

W związku z powyższym:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia prze ludzi.
Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem: – mikrobiologicznym spełnia wymagania,
– pod względem chemicznym: żelazo i mangan – przewyższa wartości tych parametrów określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.
5. Ze względu na podwyższone parametry żelaza – nie zaleca się podawania wody do spożycia niemowlętom i małym dzieciom.

W związku ze zwiększonymi wartościami żelaza i manganu oraz prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska