KOMUNIKAT NR 2/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 2/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 05.04.2018r.

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork

zaopatrującego w wodę ok. 1500 osób – mieszkańców miejscowości Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Górowatki, Zgniłka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. po zapoznaniu się z kolejnymi wynikami badań wody pobranej w dniu 03.04.2018r. z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork stwierdził, że woda nadal nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii z grupy coli.

W związku z powyższym nadal należy przestrzegać następujących zakazów:

1. Woda z kranu nie może być przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. Woda z kranu nie może być przeznaczona do przygotowywania posiłków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
3. Woda z kranu nie może być używana do kąpieli i mycia.
4. Woda z kranu może być używana tylko do spłukiwania toalet i do celów gospodarczych.

Wyżej wymienione warunki obowiązują do czasu ustabilizowania się parametrów mikrobiologicznych wody, po wprowadzeniu procesu jej uzdatniania (chlorowania) i wykonania badań kontrolnych.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska