KOMUNIKAT NR 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 31.08.2018r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Więcborku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Dalkowo, Jastrzębiec stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

 

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

 

 

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

 

UWAGA:

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacji, chemioterapii) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

 

Zalecanie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Więcbork 31.08.2018 Komunikat nr 1 znak sprawy N.HK 5211.2.5.2018

Komunikat nr 1 znak sprawy N.HK 5211.2.5.2018