Komunikat dla odbiorców ciepła w sprawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

W związku z wejściem w życie:

  1. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), dalej „ustawa”
  2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1975), dalej „rozporządzenie”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje, że od dnia 01.10.2022 roku wprowadza ceny za wytworzone ciepło w wysokości średniej ceny wytwarzanego ciepła za 1 GJ zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. Dz. U. poz. 1967 na poziomie 103,82 zł za GJ netto. Cena obowiązuje dla odbiorców którzy złożą oświadczenia, o których mowa w w/w ustawie. Średnia cena wytworzonego ciepła wynikająca z kalkulacji wykonanej przez Spółkę wynosi 164,72 zł za GJ netto, na którą się składają opłata 119,95 zł za 1 GJ netto oraz cena za zamówioną moc cieplną za 1 MW 23.316, zł netto.