Informacja z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku informuje , że w związku z wykryciem ponadnormatywnej ilości bakterii grupy Coli w studni Nr 1 w dniu wczorajszym przełączono stację uzdatniania na studnię Nr 2.
W chwili obecnej pobierane są próby wody przez laboratorium , wynik będzie znany w dniu jutrzejszym 06.04.2018 r.
Informujemy ,że na podstawie badań wody z dnia 03.04.2018 r. w sieci wodociągowej nie wykryto bakterii.
Ze względu na bezpieczeństwo i obowiązujące procedury nadal będziemy dowozić wodę pitną beczkowozami aż do uzyskania właściwej jakości ujmowanej wody.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarząd ZGK Sp. z o.o. w Więcborku