Przyłącza wodociągowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje mieszkańców gminy Więcbork o możliwości podłączenia swoich nieruchomości do nowowybudowanych sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy. Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej dostępne są na stronie internetowej : www.zgkwiecbork.pl w zakładce pliki do pobrania lub w siedzibie ZGK przy ulicy Pocztowej 2 w Więcborku. Koszt[…]