Ogłoszenie o wyborze

Komunikat Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 9/2020 z dnia 25.05.2020r. Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Uchwałą nr 9/2020 z dnia 25.05.2020r., zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki – Prezes Zarządu. Zgodnie z warunkami postępowania kwalifikacyjnego określonymi w ogłoszeniu przyjętego Uchwałą nr 2/2020 z dnia 17.02.2020r., rozpatrzono[…]

Organizacja pogrzebów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz w celu ograniczenia ryzyka zachorowań Zarząd Cmentarza Komunalnego w Więcborku apeluje do wszystkich osób, którym w tym trudnym czasie przypada obowiązek organizacji pogrzebu osoby bliskiej, aby ograniczyć liczbę uczestników do maximum 50 osób z zachowaniem wszelkich środków ostrożności : obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych[…]