Kotłownia

W 2003 roku zakład nasz zmodernizował kotłownię osiedlową na opalaną biomasą przez co zmniejszono diametralnie emisję szkodliwych substancji do atmosfery a energia wytwarzana jest energią odnawialną. Jesteśmy zakładem, który został powołany aby służyć społeczeństwu naszej gminy i taka rolę staramy się spełniać z cała odpowiedzialnością i zaangażowaniem utrzymując nasze służby w gotowości przez 24 godziny na dobę.