KOMUNIKAT NR 2/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 2/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 28.04.2018r.

w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Runowie gm. Więcbork zaopatrującego w wodę ok. 1000 osób – mieszkańców miejscowości Runowo, Borzyszkowo, Klarynowo, Czarmuń, Puszcza, Katarzyniec, Zabartowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 25.04.2018r. z wodociągu publicznego w Runowie gm. Więcbork stwierdził że woda spełnia pod względem mikrobiologicznym wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

w związku z powyższym

woda z wodociągu publicznego w Runowie nadaje się do spożycia przez ludzi

znosi się zakazy określone
w Komunikacie Nr 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 23.04.2018r.

Dopuszcza się wodę do spożycia przez ludzi, przygotowywania potraw, mycia naczyń, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, kąpieli noworodków i niemowląt oraz procesów technologicznych w zakładach żywieniowo-żywnościowych bez konieczności jej wcześniejszego gotowania.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Kraj.

mgr Anna Fiałkowska