Komunikat nr 1/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 1/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 23.04.2018r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Runowie gm. Więcbork

zaopatrującego w wodę ok. 1000 osób – mieszkańców miejscowości Runowo, Borzyszkowo, Klarynowo, Wilkowo, Czarmuń, Puszcza, Katarzyniec, Zabartowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 20.04.2018r. z wodociągu publicznego w Runowie gm. Więcbork stwierdził że woda warunkowo spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Dopuszcza się używanie wody pochodzącej z w/w wodociągu do:
1. spożycia przez ludzi,
2. przygotowywania potraw,
3. mycia naczyń,
4. mycia zębów,
5. mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo
6. kąpieli noworodków i niemowląt,
7. procesów technologicznych w zakładach żywieniowo-żywnościowych

pod następującymi warunkami
wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przynajmniej
przez 1 minutę.

Wyżej wymienione warunki obowiązują do czasu ustabilizowania się parametrów mikrobiologicznych wody, po wprowadzeniu procesu jej uzdatniania (chlorowania) i wykonania badań kontrolnych.

Do innych niż wyżej wymienione celów gospodarczo-bytowych
woda może być używana bez ograniczeń.

W związku z prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Kraj.

mgr Anna Fiałkowska