Ocena jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152) oraz[…]

Komunikat w sprawie przydatności wody.

KOMUNIKAT NR 2/2018  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 13.11.2018r.   w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pęperzynie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, że na podstawie badań jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Pęperzyn stwierdza się nadal podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w[…]

Przerwa w dostawie wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Suchorączek występuje przerwa w dostawie wody. Pracujemy nad zlikwidowaniem awarii. Za utrudnienia przepraszamy.