Odbiór odpadów dnia 12.11.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje, iż w dniu 12.11.2018 roku w Uroczyste Święto Narodowe, odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Powyższe dotyczy miejscowości: Dorotowo, Adamowo, Wymysłowo, Wilcze Jary, Frydrychowo, Jeleń i Sypniewo.

Modernizacja sieci wodociągowej w dniu 29 października 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 29 października 2018 roku w godzinach: 10:00 – 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Ocena jakości wody.

N.HK.5211.17.4.2018  OCENA JAKOŚCI WODY Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152)[…]