smsAlert

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku pragnie przypomnieć, iż dla Państwa wygody został uruchomiony system informatyczny polegający na informowaniu Państwa drogą SMS o wszelkich awariach lub planowanych przerwach w dostawie wody. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie zgody na odpowiednim formularzu. Gotowe deklaracje znajdziecie Państwo do pobrania na naszej stronie[…]

Awaria Głównej Sieci Wodociagowej

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. w Więcborku informuje, iż z powodu awarii na ul. Powstańców Wielkopolskich dnia 24 Grudnia 2017 nie będzie wody do godziny 14:00 w miejscowościach: Więcbork, Nowy Dwór, Dalkowo i Suchorączek. Za utrudnienia przepraszamy.

Uchwała taryfy 30.11.2017

W dniu 30.11.2017 r. Rada Miejska w Więcborku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Uchwała taryfy 30.11.2017 W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27.11.2017 roku która wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia tj. dnia 12.12.2017 roku. stawkami[…]